مقایسه و خرید پنل های پیامک

مشخصات پنل پایه پنل تبلیغاتی پنل پیشرفته
کاربرد مناسب برای کسانی که شماره مخاطب خود را دارند و مایلند به ایشان پیامک ارسال کنند. مناسب برای کسانی که می خواهند با استفاده از بانک شماره هایی مانند کد پستی، سن، جنسیت و ...، تبلیغات داشته باشند. مناسب برای کسانی که مایلند از امکانات کامل پنل استفاده نمایند.
پیامک اولیه رایگان 400 پیامک 700 پیامک 1100 پیامک
شماره اختصاصی رایگان
شماره اشتراکی رایگان
ارسال تکی
ارسال گروهی
ارسال نظیر به نظیر
ارسال در آینده
پیامک سررسید
دفترچه تلفن
پیش نویس پیامک
لیست سیاه
بازگشت ارسال ناموفق
دریافت پیامک رایگان
ارسال منطقه ای
ارسال به کدپستی
ارسال سن و جنسیت
ارسال به مشاغل
وب سرویس
انتقال پیامک به موبایل
انتقال پیامک به URL
انتقال وضعیت پیامک
منشی پیامکی
نظرسنجی
تعرفه شارژ پیامک پلکانی پلکانی پلکانی
قیمت 19،900 تومان 39،900 تومان 59،900 تومان
مشاوره رایگان: 44955513-021