اپلیکیشن ارسال پیامک انبوه

در صورتی که پنل مورد نظر را خریداری کرده اید و فعال شده است، برای راحتی بیشتر در ارسال پیامک و مشاهده گزارش ها و خرید شارژ می توانید از اپلیکیشن سامانه استفاده نمایید.