مقایسه و خرید پنل های پیامک

مشخصات پنل پایه پنل تبلیغاتی پنل پیشرفته
کاربرد مناسب برای کسانی که شماره مخاطب خود را دارند و مایلند به ایشان پیامک ارسال کنند. مناسب برای کسانی که می خواهند با استفاده از بانک شماره هایی مانند کد پستی، سن، جنسیت و ...، تبلیغات داشته باشند. مناسب برای کسانی که مایلند از امکانات کامل پنل استفاده نمایند.
شارژ اولیه رایگان (ریال) 400,000 800,000 1,400,000
پنل مادام العمر و بدون تمدید
خط اختصاصی 5000 رایگان
ارسال تکی
ارسال گروهی
ارسال نظیر به نظیر
ارسال در آینده
ارسال تدریجی
پیامک سررسید
دفترچه تلفن
پیش نویس پیامک
لیست سیاه
بازگشت ارسال ناموفق
دریافت پیامک رایگان
تولید سریالی شماره موبایل
امکان خدماتی سازی خط اختصاصی
ارسال به بلک لیست مخابرات
ارسال از روی نقشه
ارسال منطقه ای
ارسال به کدپستی
ارسال مکان محور ایرانسل (BTS)
ارسال مکان محور همراه اول (LBS)
ارسال به مشاغل
وب سرویس
ارسال پیامک از طریق URL
انتقال پیامک به موبایل
انتقال پیامک به URL
انتقال وضعیت پیامک به URL
ارسال با خط خدماتی اشتراکی
منشی پیامکی (پاسخگوی خودکار)
نظرسنجی
مدیریت کاربران
تعرفه شارژ پیامک پلکانی پلکانی پلکانی
قیمت 69,000 تومان 290,000 تومان 490,000 تومان