مقایسه و خرید پنل های پیامک

مشخصات پنل پایه پنل تبلیغاتی پنل پیشرفته
کاربرد مناسب برای کسانی که شماره مخاطب خود را دارند و مایلند به ایشان پیامک ارسال کنند. مناسب برای کسانی که می خواهند با استفاده از بانک شماره هایی مانند کد پستی، سن، جنسیت و ...، تبلیغات داشته باشند. مناسب برای کسانی که مایلند از امکانات کامل پنل استفاده نمایند.
پیامک اولیه رایگان 400 پیامک 700 پیامک 1100 پیامک
پنل دائمی
خط اختصاصی 5000 رایگان
ارسال تکی
ارسال گروهی
ارسال نظیر به نظیر
ارسال در آینده
پیامک سررسید
دفترچه تلفن
پیش نویس پیامک
لیست سیاه
بازگشت ارسال ناموفق
دریافت پیامک رایگان
امکان خدماتی سازی خط اختصاصی
ارسال منطقه ای
ارسال به کدپستی
ارسال به دکل BTS
ارسال سن و جنسیت
ارسال به مشاغل
وب سرویس
ارسال پیامک از طریق URL
انتقال پیامک به موبایل
انتقال پیامک به URL
انتقال وضعیت پیامک به URL
ارسال به بلک لیست مخابرات
ارسال با سیم کارت
ارسال با خط خدماتی اشتراکی
منشی پیامکی (پاسخگوی خودکار)
نظرسنجی
تعرفه شارژ پیامک پلکانی پلکانی پلکانی
قیمت 39,000 تومان 99,000 تومان 199,000 تومان

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ساپک می باشد