آموزش ارسال پیامک سریع در پنل ساپک

ارسال پیامک در پنل ساپک به صورت ارسال سریع ،ارسال به دفترچه تلفن، ارسال نظیر به نظیر، ارسال هوشمند، ارسال به بانک شماره ها  امکان پذیر می باشد و شما به راحتی میتوانید با استفاده از روش های بالا برای مخاطبین خود پیامک انبوه ارسال  کنید.

ارسال سریع

 برای ارسال سریع یک یا چند پیامک به مخاطبین از این قسمت استفاده میکنید. ابتدا گزینه ارسال پیامک را انتخاب سپس ارسال سریع را انتخاب میکنید.

از شماره(1) :  در قسمت “ازشماره” خطی که قرار هست پیام از آن ارسال شود را انتخاب میکنید.

به لیست (2) : در قسمت “به لیست”  شماره افرادی که قرار است به آنها پیامک ارسال کنید را وارد میکنید.

متن(3) : در قسمت “متن”  متن مورد نظر که قرار است برای مخاطبین خود ارسال کند را وارد میکنید.

بیتشر بدانید: 

پیش نویس پیامک چیست؟  شما می توانید متن پیامک هایی که در آینده قصد ارسال اس ام اس دارید یا متن هایی که ممکن است به تکرار ارسال شود را در این بخش ذخیره کنید. در صورتی که متن خود را قبل ذخیره کرده اید میتوانید از این بخش بارگزاری کنید.

در پایین کادر متن شما با 3 عبارت تعداد پیامک:1  تعداد کاراکتر:0  زبان:فارسی  مشاهده میکنید.

تعداد پیامک: بستگی به تعداد کارکتر هر متن دارد که یک استاندارد جهانی هست هر 70 کارکتر یک بخش است

تعداد کاراکتر: به هر حروف و فاصله گزاری که در متن خود ایجاد میکنید یک کارکتر میگویند 

زبان : چناچه متن خود را به زبان فارسی یا انگلیسی تایپ کنید در این قسمت به شما نمایش داده میشود.اگر متن شما ترکیبی از زبان فارسی و زبان انگلیسی باشد، فارسی لحاظ میشود.

تنظیمات بیشتر(4) : در قسمت “تنظیمات بیشتر” شما میتوانید تاریخ وزمان ارسال پیام خود را از قبل تعیین کنید. مثلا امروز 1399/06/17 است شما میخواهید پیام های شما فردا صبح راس ساعت 09:00 ارسال شود .

مانند نمونه در قسمت تاریخ : 1399/06/18 در قسمت ساعت : 09:00:00  مشخص و طبق زمانبندی مشخص شده پیامک شما فردا راس ساعت 9 به مخاطبین شما ارسال میشود . 

تکرار ارسال ( 5) : گاهی اوقات پیش می آید شما تمایل دارید متن خود راچندین بار ارسال شود. پنل ساپک این امکان را میدهد شما مشخص کنید که پیامهای شما به صورت سالیانه ، ماهانه، هفتگی،روزانه یا فقط یکبار ارسال شود مشخص کنید.

مرحله بعد (6) : پس از انجام مراحل گزینه مرحله بعد را انتخاب میکنید.

گاهی اوقات ممکن است یکسری از شماره های شما در لیست سیاه مخابرات باشد.

بلک لیست (7) : در صورتی که شما تمایل دارید به افرادی که در لیست سیاه هستند پیامک ارسال کنید گزینه سیم  کارت یا خط خدمات عمومی را انتخاب میکنید.

سیم کارت : اگر متن پیام شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد از گزینه سیم کارت برای ارسال به بلک لیست استفاده میکنید.

خط خدماتی : اگر متن پیام شما جنبه اطلاع رسانی داشته باشد از گزینه خط خدماتی برای ارسال به بلک لیست استفاده میکنید.

مرحله بعد(8) : بعد ازاینکه تصمیم گرفتید پیام خود را به بلک لیست ارسال کنید یا نه گزینه مرحله بعد را انتخاب میکنید.

دراین بخش شما اطلاعت کلی پیامک مانند از شماره ، تعداد گیرنده های معتبر،تعداد بلک لیست، ارسال به بلک لیست با، تعداد پیامک، تعداد بخش های هر پیامک، زبان پیامک، هزینه ریالی، اعتبار ریالی من برای شما نمایش داده میشود .

از شماره : شماره که قرار است با آن پیامک خود را اررسال کنید.

تعداد گیرنده های معتبر: تعداد افرادی که قرار است پیامک شما را دریافت کنند .

تعداد بلک لیست: تعداد افرادی که در لیست سیاه هستند به شما نشان میدهد.

 ارسال به بلک لیست با: خطی که قرار است به بلک لیست ارسال کند در این بخش به شما نشان داده میشود.

 تعداد پیامک:هر 70 کارکتریک بخش است (مثلا متن پیامک شما 2 بخش است و شما تصیمیم دارید برای 15 نفر پیامک تبلیغاتی ارسال کنید.سیستم تعداد پخش پیامک شما را ضبدر تعداد مخاطبین میکند (30=15*2)) تعداد پیامک هایی که قرار است ارسال شود نمایش میدهد.

 تعداد بخش های هر پیامک : در این قسمت تعداد بخش پیامک نمایش داده میشود.

 زبان پیامک : آن زبانی که سیستم برای متن پیامک شما در نظر میگیرد نمایش داده میشود .

هزینه ریالی : هزینه ارسال همه پیامک ها را نشان داده میشود.گاهی اوقات در کنار هزینه ریالی شما عبارت حداکثر میبیند، زمانی که شما تصمیم میگیرید به افرادی که در بلک لیست پیامک ارسال کنید سیستم ابتدا همه شماره مخاطبین بلمک لیست اعلام میکند و زمانی که شروع به ارسال پیامک میکند به طور دقیق مشخص میشود چه تعداد از شماره ها جز بلک لیست هستند و چه تعداد جز خطوط آزادو بر همین اساس از شما ، هزینه کم میکند.

اعتبار ریالی من : اعتبار فعلی شما که در پنل موجود است نمایش داده میشود.

 نکته مهم : نباید اعتبار ریالی از هزینه ریالی کمتر باشد.در این صورت  ابتدا باید پنل خود را شارژ و سپس شروع به ارسال پیامک کنید.

شماره 9: بعد از بررسی اطلاعات کلی این صفحه گزینه ارسال پیامک را کلیک میکنید و پیام های شما ارسال میشود .

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.